Darbuotojų kontaktai

Kita informacija

Galimų psichologinio smurto atvejų anketą rasite čia

​Užpildytą anketą siųsti elektroniniu adresu: info@vilkijospspc.lt


JŪSŲ SVEIKATA ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE ​www.esveikata.lt
VšĮ Vilkijos PSPC vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Apie pažeidimą pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centru sieja ar siejo santykiai su įstaigos darbuotojų veikla, aptarnavimu ir panašiai.

Vidiniu kanalu galite pateikti informaciją apie pažeidimus VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro administracijoje dėl:

  1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  2. pavojaus aplinkai;
  3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  4. neteisėtos veiklos finansavimo;
  5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  6. neteisėtu būdu įgyto turto;
  7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  8. kitų pažeidimų.

Pažeidimu yra laikoma įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro teikimo tvarkos apraše

Teikdami informaciją turite užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą ir siųsti šią formą el. paštu pranesk@vilkijospspc.lt

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti asmeninius interesus. Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Informacinių technologijų priklausomybė