Apie mus

Viešoji įstaiga Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras savo veiklą pradėjo 1997 m. spalio 1 d.Steigėjas – Kauno rajono savivaldybė.

Įstaigos licencijos

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-06-09 išduota licencija Nr. 358 verstis asmens sveikatos priežiūros veikla. Licencija atnaujinta 2016-05-16
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo komisijos 2007-03-08 sprendimu Nr. 29 išduota licencija Nr. 0997 verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas. Licenciją rasite....čia
Radiacinės saugos centro 2007-08-27 išduota licencija Nr.1415 verstis veikla su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais. Licenciją rasite....čiaĮstaigos akreditavimo pažymėjimas

Misija

Teikti kokybiškas, saugias pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugas, tenkinančias paciento ir jo šeimos poreikius bei lūkesčius, išlaikant holistinį požiūrį į ligų diagnostiką ir gydymą bei plėtojant šeimos gydytojo komandos ir pacientų partnerystę.

Vizija

Būti modernia, konkurencinga, patikima asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia kokybiškas medicinos paslaugas, motyvuoti žmones gyventi sveikai, o jiems susirgus - efektyviai taikyti šiuolaikiškas diagnostikos priemones ir gydymo metodus, diegti naujas efektyvias medicinos ir informacines technologijas, padedančias didinti teikiamų paslaugų kokybę. Tenkinti pacientų ir darbuotojų poreikius bei lūkesčius racionaliai naudojant finansinius, personalo, technologijų ir kitus resursus.

Kokybės politika

Teikti saugias, prieinamas, veiksmingas, tinkamas, orientuotas į pacientų poreikius, savalaikiškas paslaugas, užtikrinant tęstinumą, efektyvias, visiems lygias paslaugas, vertinant darbuotojams ir pacientams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei vykdant paslaugų kokybės gerinimą.

Tikslai

Įgyvendinti pacientų teises į prieinamas ir kokybiškas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugas, užtikrinant paslaugų tęstinumą ir koordinavimą visais pacientų gyvenimo laikotarpiais.

Vertybės

Vykdydami savo misiją, mes vadovaujamės tokiomis vertybėmis: pagarba ir atjauta kolegoms ir klientams, atsakomybė už visus mūsų veiksmus, sąžiningumas, profesionalumas, teisingumas ir bendradarbiavimas.