Sveikatos priežiūra

Nemokamos paslaugos

 • Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus, ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Asmenų draudimą privalomuoju sveikatos draudimu bei PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamų paslaugų teikimo tvarką reglamentuoja 1996 m. gegužės 21 d. priimtas Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas Nr. I-1343.
 • Asmenys, kurie yra drausti privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turi teisę gauti mūsų šalies gydymo įstaigose teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias sumoka teritorinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis. • Asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, neturi antrąkart mokėti už tai, už ką mokama PSDF biudžeto lėšomis. Savo lėšomis mokėti reikia tik tuomet, jei žmogus yra nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu arba jam teikiamų paslaugų išlaidos nekompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Asmeniui tektų mokėti tada, jei į gydytoją specialistą jis kreiptųsi neturėdamas reikiamo siuntimo, jei tam tikras paslaugas norėtų gauti nelaukdamas eilėje ir kitais retais atvejais.
 • Būtinoji medicinos pagalba teikiama kiekvienam besikreipiančiam į VšĮ Vilkijos PSPC, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų.
 • Nemokamos, iš PSDF kompensuojamos pirminio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visiems pacientams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu bei yra prisirašę prie VšĮ Vilkijos PSPC. Šias paslaugas teikia:
  • šeimos gydytojai, 
  • vidaus ligų gydytojas, 
  • vaikų ligų gydytoja, 
  • gydytojai chirurgas, 
  • gydytojai akušeris ginekologas, 
  • gydytojai odontologai, 
  • kineziterapeutas, masažuotoja ir socialinis darbuotojas, 
  • imunizacijos ir procedūrų kabinetų darbuotojai. 
  • slaugytojos, klinikos laborantės ir kt.


​Nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas:

 1. Gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos:
  1. kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo paslauga;
  2. glikolizinto hemoglobino nustatymo paslauga;
  3. ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika;
  4. fiziologinio nėštumo priežiūra;
  5. vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra;
  6. vaikų imunoprofilaktika;
  7. moksleivių paruošimas mokyklai;
  8. slaugos personalo procedūros namuose.
  9. Prevencinių priemonių programų paslaugos:
   1. gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa;
   2. vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa;
   3. atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa;
   4. asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa;
   5. priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa;
   6. storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa;
  10. Slaugytojų paslaugos ligonio namuose.
  11. Paliatyviosios pagalbos paslaugos ligonio namuose.
  12. Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos.
 2. Vadovaujantis Lietuvos Medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, esant indikcijoms nemokamai atliekame šiuos laboratorinius tyrimus:
  • hematologinį kraujo tyrimą;
  • šlapimo tyrimą juostele (su analizatoriumi);
  • C reaktyvaus baltymo ir/arba ENG;
  • glikemijos kiekio kraujyje;
  • cholesterolio kiekio kraujyje (asmenims nuo 40 metų amžiaus ar esant šeimyninei anamnezei, antsvoriui, sergant kai kuriomis, tarp jų endokrininėmis, ligomis);
  • kalį ir natrį kraujo serume;
  • kreatininą ir šlapalą (urea);
  • gliukozės toleravimo mėginį;
  • alanininę transaminazę (ALAT), asparagininę transaminazę (ASAT), šarminę fosfatazę (ŠF) ir gama-gliutamil transferazę (GGT);
  • bilirubiną;
  • tireotropinį hormoną (TTH) ir laisvą tiroksiną (FT4);
  • prostatos specifinį antigeną (pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo);
  • geležies kiekio kraujyje;
  • mikroalbumino kiekio šlapime.