Slaugos ligoninė

Paliatyviosios pagalbos indikacijos

LR SAM Įsakymas „Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašas“, 2007 m. sausio 11 d. Nr.V-14
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.00CD30AC2BB1/rNULkMNoLg