Sveikatos priežiūra

Gydytojo iškvietimas į namus

Medicinos paslaugos, teikiamos namuose – pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose pagal šeimos gydytojo kompetenciją.

 1. Gydytojo vizitus į namus registruoja medicinos registratorė telefonu (8 37) 556203 iki 12 val. arba tiesiogiai kreipiantis sergančiojo artimiesiems į registratūrą.
 2. Paslaugas namuose teikia: šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas, vidaus ligų gydytojas.
 3. Paslaugos namuose teikiamos:
  • gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;
  • Sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
  • Vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
  • Asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  • Pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
  • Pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
  • Pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5° temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai;
  • Planinius vizitus pas neįgaliuosius pagal skatinamųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką atlieka gydytojas, prie kurio prisirašęs pacientas, su juo suderinus laiką.
 4. Jeigu paciento iškvietimo į namus priežastis neatitinka išvardintų indikacijų ir pacientas nesutinka atvykti į Polikliniką. Registratūros darbuotoja apie tai informuoja gydytoją.
 5. Sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo po konsultacijos telefonu priima pacientą gydantis gydytojas.