Vidaus tvarkos taisyklės

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILKIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO" VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

PATVIRTINTA Direktoriaus 2022 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Viešosios įstaigos Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros Centro (toliau naudojama santrumpa VšĮ Vilkijos PSPC arba Centras) vidaus tvarkos taisyklės parengtos pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimus ir atsižvelgiant į įstaigos veiklos specifiką.