Naujienos

Vilkijos PSPCveiklos efektyvumo didinimas

2018-09-04

Projekto pavadinimas

VšĮ Vilkijos PSPC pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Pagerinti VŠĮ Vilkijos PSPC teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Projekto aprašymas:

Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriu (Kauno r. savivaldybės administracija), kadangi pastato (pastatas-poliklinika), kuriame numatoma atlikti remonto darbus (Bažnyčios g. 23, Vilkija, unikalus Nr. 5293-8000-1023) savininkas yra Kauno r. savivaldybės taryba.

Kauno r. nėra viena iš tikslinių teritorijų, todėl projekto tikslinės grupės yra: 1) pagal 12.1 veiklą - vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys; 2) pagal 12.2 veiklą – asmenys, kuriems teikiamas priklausomybės nuo opioidų pakaitinis gydymas; 3) pagal 12.4 veiklą – neįgalieji pacientai.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 08.1.3-CVPA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projekto įgyvendinimo šaltiniai yra ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinimo laikas

2018–2020 m.

Projekto vertė

80 622,70 Eur

Planuojama parama

68 529,29 Eur

Savivaldybės lėšos

6 046,72 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė – Dainora Kudzinskienė, VšĮ Vilkijos PSPC direktorė.

Šaltinis čia